Przejdź do treści
1. Strona główna
Przejdź do stopki

Nauczyciele

Treść

mgr Kinga Semyrko- wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna,  terapia pedagogiczna
mgr Danuta Smoleń - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Tekiela- wychowanie przedszkolne

mgr inż. Renata Papież-Maślanka- wychowanie przedszkolne, bibliotekarz

mgr Joanna-Ziółko-Pióro -  wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Patrycja Kijowska- wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim, terapia pedagogiczna

mgr Dobromira Andrejko - wychowanie przedszkolne ,edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

mgr Patrycja KIjowska- język angielski, wychowanie przedszkolne

s.Marta Artwik - religia

Damian Sadowski - rytmika

mgr Anna Kobak- wychowanie przedszkolne, logopeda, pedagog specjalny

mgr Elżbieta Głogowska-Woźniak- psycholog

mgr Marta Luberadzka- neurologopeda

 

 

 

42928