Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Nauczyciele

Treść

lic. Kinga Semyrko- wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna
mgr Danuta Smoleń - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Tekiela- wychowanie przedszkolne

mgr inż. Renata Papież-Maślanka- wychowanie przedszkolne, bibliotekarz

mgr Joanna-Ziółko-Pióro -  wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Izabela Horowska-Kuchnia - logopeda, pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujacy kształcenie, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

mgr Dobromira Andrejko - wychowanie przedszkolne ,edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

mgr Patrycja KIjowska- język angielski, wychowanie przedszkolne

s.Marta Artwik - religia

Damian Sadowski - rytmika

mgr Anna Kobak- wychowanie przedszkolne, logopeda, pedagog specjalny

mgr Elżbieta Głogowska-Woźniak- psycholog

 

 

 

5066