Przejdź do treści
1. Strona główna
Przejdź do stopki

Oferta edukacyjna

Treść


OFERTA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W MOCHNACZCE WYŻNEJ

 

Czas pracy Przedszkola:

Przedszkole czynne w godz. 7.45  -14.00

 

Żywienie:

Trzy posiłki dziennie:

- godz. 8..50 -  II śniadanie  - posiłek przyniesiony z domu 
- godz. 11.00 - 11.30 obiad  -  ciepły posiłek : zupa, II danie i kompot ( 6.00 zł)

-godz. 12.50 podwieczorek przyniesiony z domu

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

W przedszkolu staramy się zapewnić naszym dzieciom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości  i prawidłowych postaw moralno-społecznych.

Opiekę wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna.  

Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:

• wychowanie zdrowotno - ruchowe
• wychowanie muzyczne
• wychowanie plastyczne
• kształcenie umiejętności matematycznych
• przygotowanie do nauki czytania i pisania

Nauczyciele stwarzają doskonałe warunki do rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i zajęcia dodatkowe.

Wszystkim dzieciom zapewniona jest bezpłatna nauka języka angielskiego w ramach godzin pobytu dziecka w przedszkolu, lekcje katechezy i zajęcia rytmiczne.

Dzieci z wadami wymowy mogą skorzystać z ćwiczeń pod opieką zatrudnionego u nas logopedy i neurologopedy.  W Przedszkolu pracuje także pedagog- terapeuta, psycholog i specjalista do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W ciągu roku szkolnego organizujemy szereg imprez:

 • Dzień Przedszkolaka
 • Święta patriotyczne
 • Andrzejki
 • Dzień Misia
 • Mikołajki
 • Przedstawienia Teatrzyków kukiełkowych
 • Wigilia połączona z wystawieniem "Jasełek" 
 • "Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Powitanie wiosny
 • Piknik Rodzinny
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Dzień Dziecka
 • Wyjazdy do Teatru GROTESKA w Krakowie, MOK-u w Nowym Sączu, Teatru Nowego Nowym Sączu ( dwa razy do roku)
 • Olimpiada Przedszkolaka
   

Wszystkie dzieci już od najmłodszych lat uczestniczą w atrakcyjnych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych .

Absolwenci przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.
 

Całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje:

• zajęcia dydaktyczne z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania,
• edukację matematyczną,
• poszerzenie wiedzy o przyrodzie i otaczającym świecie,
• poznawanie samego siebie,
• rozwijanie mowy i myślenia,
• wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji,
• poznawanie i uwrażliwianie na piękno polskiej literatury dziecięcej.

W godzinach poobiednich dzieci uczestniczą w zajęciach:
• rozwijających indywidualne zainteresowania i umiejętności.

W przedszkolu, dzieci mają szansę rozwijać pierwsze dziecięce przyjaźnie. Tu urzeczywistniają się dziecięce marzenia. Praca Przedszkola jest zintegrowana z praca Szkoły Podstawowej w Mochnaczce Wyżnej.

 

ROZKŁAD  DNIA :

Przedszkole jest czynne w godz. 7.45 –14.00

Rozkład dnia:

7.45 – 8.00  
Schodzenie się dzieci; zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno - kompensującym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe.

 8.00 do 8.5 - i edukaca przedszkolna z 5 i 6 latkami.

8.55  - 9.00
Czynności higieniczno - samoobslugowe związane z przygotowaniem do posilku.

9.00 - 9.15
Śniadanie. Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i spożywania posiłków.

9.20 - 10.30
Realizacja zajęćdydaktycznych zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego.

.10.30 - 10.55
Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań.

10.55 - 11.00
Porządkowanie sali. Czynności higieniczno - samoobslugowe związane z przygotowaniem do posilku.

11.00 - 11.20
Obiad

11.25 - 11.55
Odpocznek, wyciszenie, słuchowisko.

12.00 - 12.10
Czynności samoobslugowe w szatni związane z przygotowaniem do wyjścia.

12.10 - 13.00
Gry i zabawy na świeżym powietrzu. Spacer po okolicy.

13.00- 14.00

Zabawy integrujące grupę.

14.00
Rozchodzenie się do domu.

 

42929