Przejdź do treści
Slider
Przejdź do stopki

Oferta edukacyjna

Treść


OFERTA PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO W MOCHNACZCE WYŻNEJ

 

Czas pracy Przedszkola:

Przedszkole czynne w godz. 8.00 -13.00

 

Żywienie:

Dwa posiłki dziennie:

- godz. 9.10 -   kanapka lub drożdżówka z ciepłą hebatą
- godz. 11.00 -  II śniadanie kanapka i herbata lub płatny ciepły posiłek( 5.00 zł)

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

W przedszkolu staramy się zapewnić naszym dzieciom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości  i prawidłowych postaw moralno-społecznych.

Opiekę wychowawczo-dydaktyczną nad dziećmi prowadzi wykwalifikowana kadra pedagogiczna.  

Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:

• wychowanie zdrowotno - ruchowe
• wychowanie muzyczne
• wychowanie plastyczne
• kształcenie umiejętności matematycznych
• przygotowanie do nauki czytania i pisania

Nauczyciele stwarzają doskonałe warunki do rozwoju dzieci poprzez różnorodne zabawy i zajęcia dodatkowe.

Wszystkim dzieciom zapewniona jest bezpłatna nauka języka angielskiego w ramach godzin pobytu dziecka w przedszkolu,  lekcje katechezy i zajęcia rytmiczne.

Dzieci z wadami wymowy mogą skorzystać z  ćwiczeń pod opieką zatrudnionego u nas logopedy. W Zespole pracuje także pedagog i specjalista do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W ciągu roku szkolnego organizujemy szereg imprez:

 • Dzień Przedszkolaka
 • Andrzejki
 • Dzień Misia
 • Mikołajki
 • Przedstawienia Teatrzyków kukiełkowych
 • Wigilia połączona z wystawieniem "Jasełek" 
 • "Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Powitanie wiosny
 • Piknik Rodzinny
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Dzień Dziecka
 • Wyjazdy do Teatru GROTESKA( raz w roku)
 • Olimpiada Przedszkolaka
   

Wszystkie dzieci już od najmłodszych lat uczestniczą w atrakcyjnych wycieczkach turystyczno-krajoznawczych .

Absolwenci przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia nauki w szkole.
 

Całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje:

• zajęcia dydaktyczne z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania,
• edukację matematyczną,
• poszerzenie wiedzy o przyrodzie i otaczającym świecie,
• poznawanie samego siebie,
• rozwijanie mowy i myślenia,
• wyrażanie postawy twórczej w różnych formach dziecięcej ekspresji,
• poznawanie i uwrażliwianie na piękno polskiej literatury dziecięcej.

W godzinach poobiednich dzieci uczestniczą w zajęciach:

• wyrównawczych,
• utrwalających,
• rozwijających indywidualne zainteresowania i umiejętności.

W przedszkolu, dzieci mają szansę rozwijać pierwsze dziecięce przyjaźnie. Tu urzeczywistniają się dziecięce marzenia.

 

ROZKŁAD  DNIA (pracy przedszkola):

Przedszkole jest czynne w godz. 8.00 – 13.00

 

Rozkład dnia:

8.00 – 8.30 
Schodzenie się dzieci; zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulacyjno - kompensującym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe.

 

8.45 – 9.00
Ćwiczenia poranne; zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.

9.00 - 9.10
Czynności higieniczno - samoobslugowe związane z przygotowaniem do posilku.

9.10 - 9.30
Śniadanie. Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i spożywania posiłków.

9.30 - 10.30
Realizacja zajęćdydaktycznych zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego. .

10.30 - 11.00
Zabawy dowolne dzieci według zainteresowań.

11.00 - 11.10
Porządkowanie sali. Czynności higieniczno - samoobslugowe związane z przygotowaniem do posilku.

11.10 - 11.30
Obiad.

11.30 - 12.00 
Leżakowanie.

12.00 - 12.10
Czynności samoobslugowe w szatni związane z przygotowaniem do wyjścia.

12.10 - 13.00
Gry i zabawy na świeżym powietrzu. Spacer po okolicy.

13.00
Rozchodzenie się do domu.

 

323